Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kouluviihtyvyyskyselyt 2020

KNGDno-2020-90

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan perusopetuksen ja lukion oppilaat sekä huoltajat vastasivat tammi-helmikuussa 2020 avoinna olleeseen kouluviihtyvyyskyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa koulun viihtyvyyden kehittämiseksi ja seurata oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien kokemuksia Kangasniemen perusopetuksesta ja lukiosta. Lukion osalta kyselyaikaa on jatkettu, joten sen tiedot esitellään seuraavassa lautakunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tutustuu ja merkitsee tiedokseen Kangasniemen kunnan perusopetuksen kouluviihtyvyyskyselytulokset 2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)