Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kouluterveyskysely 2019

KNGDno-2020-184

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keväällä 2019 Kangasniemen perusopetuksen ja Lukion oppilaat vastasivat THL:n valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn. THL julkaisi kyselyn koonnin syksyllä 2019. Tuloksia on käyty läpi moniammatillisissa työryhmissä perusopetuksessa. Tuloksia tullaan hyödyntämään valmisteilla olevassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tutustuu ja merkitsee tiedokseen kouluterveyskyselyn tulokset 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)