Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Koulukuljetusten järjestäminen 2020-2021

KNGDno-2020-107

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kuluvan lukuvuoden loppuun. Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2020-2021 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion​ täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta.​

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten hankintaprosessin​ käynnistymisen lukuvuodelle 2020-2021 ja esittää asian edelleen​ kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)