Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Kuvaus

alakoulujen rehtori
Asiakaspäätös:
§ 3 Oppilaaksi ottaminen / xxxxxxxxxx, 01.10.2019
§ 4 Otto Mannisen koulun tilavaraus / Hokan seudun kyläyhdistys, 07.10.2019
Yleispäätös:
§ 28 Koittilan koulun tilavaraus / Koittilan seudun kyläseura, 09.09.2019
§ 29 Beckerin koulun oppilaan koulupäivän lyhentäminen, 18.09.2019
§ 30 Beckerin koulun oppilaan koulupäivän lyhentäminen, 18.09.2019
§ 31 Äkryn koulun tilavaraus / Paappalan metsästysseura, 30.09.2019
§ 32 Beckerin koulun tilavaraus / musiikkiopisto xxxxxxxxxx, 30.09.2019

liikuntasihteeri
§ 13 LIIKUNTAPAIKKOJEN VUOROT / Kansis-keskus / Salibandyliitto, 10.09.2019
§ 14 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus / Salibandyjuniorit, 16.09.2019
§ 15 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Beckerin liikuntasali / Kepparikisa, 16.09.2019
§ 16 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus / Talvimessut, 17.09.2019
§ 17 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus / Salibandyjuniorit, 23.09.2019
§ 18 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Beckerin liikuntasali / tanssikurssi, 26.09.2019
§ 19 LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ / Kansis-keskus liikuntasali / xxxxxxxxxx, 26.09.2019

varhaiskasvutusjohtaja
Asiakaspäätös:
§ 5 Asiakasmaksun perimättä jättäminen xxxxxxxxxx, 04.10.2019

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja
§ 90 Koulukuljetus / xxxxxxxxxx, 01.10.2019
§ 91 Koulukuljetus / xxxxxxxxxx, 01.10.2019
§ 92 Maksuvapautus / xxxxxxxxxx, 01.10.2019
Yleispäätös:
§ 11 Kalliolan koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019
§ 12 Äkryn koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019
§ 13 Beckerin koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019
§ 14 Koittilan koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019
§ 15 Otto Mannisen koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019
§ 16 Vuojalahden lukuvuosisuunnitelma 2019-2020, 01.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan, alakoulujen rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan ja liikuntasihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 10.9-7.10.2019 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)