Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus / HRM

KNGDno-2019-79

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa vs. sivistys-​ ja hyvinvointijohtajan,​ varhaiskasvatusjohtajan,​ kirjastonjohtajan,​ yläkoulun-​ ja lukion rehtorin,​ alakoulujen rehtorin, liikuntasihteerin ja nuorisosihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 10.9.-6.10.2019 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.