Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta

KNGDno-2019-662

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
  • Henna Forss, henna.forss@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen subjektiivisen rajauksen poistamisesta sekä ryhmäkokojen palauttamista vuoden 2016 tasolle. Valtuustoaloite on liitteenä.

Vuoden 2019 talousarviossa ei ollut määrärahoja valtuustoaloitteen huomioimiseen ja sen vaikutukset päätettiin valmistella vuoden 2020 talousarvioon. Uuden hallitusohjelma myötä on tulossa muutoksia varhaiskasvatuksen subjektiiviseen oikeuteen ja ryhmäkokoihin. Valtakunnalliset muutokset on esitetty alkaviksi 1.8.2020, mutta päätöstä ei ole vielä tehty eikä rahoituksesta ole saatu tietoa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa, ettei vihreiden valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen johdosta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä päätöstä. Kunnan on syytä odottaa valtakunnallisia päätöksiä, ennen kuin asiassa edetään valmisteluun. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu mahdollisiin lakimuutoksiin.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan. Maisa Juntunen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13:05.

Maisa Juntunen esitti, että varhaiskasvatuksen subjektiivinen rajaus poistetaan vuoden alusta. Esitystä ei kannatettu.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen todeten, ettei Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksessa ole jonoja ja kunnassa on pystytty joustamaan perheiden tarpeisiin.

 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)