Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 11.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Muut asiat

KNGDno-2019-57

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautalunnalle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:

  • Talouden tilanne ja ennakkotiedot talousarvion 2020 valmistelusta

  • Arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa

  • Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus

  • Musiikkiviikkojen avustuksen valmistelun linjaaminen

  • Määräaikaisen luokanopettajan rekrytoinnin jatkaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Lautakunta merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)