Rakennuslupajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2020-55

Kuvaus

Rakennusvalvonnan tilasto 2015 - 2019, pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi keskusteltiin:
- rakennnusvalvonnan lupa-asioiden digitoinnin tämän hetkisestä tilanteesta
- rakennusvalvonnan yhteistyömahdollisuuksista naapurikuntien, lähinnä Hirvensalmen rakennusvalvonnan kanssa.
________