Rakennuslupajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

KNGDno-2020-49

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto merkitsee tietoonsa seuraavat rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 12.11.2019 - 27.1.2020:

rakennus- ja toimenpidelupapäätökset, toimenpideilmoitukset, rakennustöiden-, kvv- ja iv -vastaava työnjohtajapäätökset sekä muut päätökset

ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________