Rakennuslupajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Rakennuslupahakemus 2020-8 / lypsykarjapihatto

KNGDno-2020-41

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikko Laitinen hakee rakennuslupaa 1443 m²:n lypsykarjapihaton ja 2300 m³:n lietealtaan rakentamiseen kiinteistölle Harju RN:o 1:57 Oralan kylälle.Pihattorakennus liittyy laajennuksena vanhaan navettarakennukseen.

Ympäristösuojelulain 115 §:n mukainen päätös myönnetty 21.8.2019.

Hankkeen johdosta on kuultu naapurit MRL 133 §:n mukaisesti, ei huomautettavaa.
Hankkeesta pyydetty lausunnot palo- ja pelastuslaitokselta ja ympäristösuojeluviranomaiselta.

Alueella ei ole kaavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää lupaehtojen mukaisesti rakennusluvan lypsykarjapihatolle ja lietealtaalle, pöytäkirjan liitteenä.

Rakennustarkastaja oikeutetaan päättämään hankkeeseen liittyvistä muutoksista ja muutosluvista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________