Rakennuslupajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Rakennuslupahakemus 2020-15 / lypsykarjapihatto

KNGDno-2020-47

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Katja ja Kalle Kohvakka hakevat rakennuslupaa 2084 m²:n lypsykarjapihatolle, johon sisältyy erillinen rakennus jossa on sosiaali- ja tekniset tilat 108,1 m².

Ympäristösuojelulain 115 §:n mukainen päätös myönnetty 21.8.2019.

Hankkeen johdosta on kuultu naapurit, huomautuksen jättöaika päättyy 31.1.2020. Naapuri kuulemisen palaute esitellään kokouksessa.

Hankkeesta on pyydetty lausunnot palo- ja pelastuslaitokselta ja ympäristösuojeluviranomaiselta.

Tilakeskus ei sijaitse kaava-alueella, mutta kirkonkylän osayleiskaavan mukainen MU alue on aivan vieressä tilan itäpuolella. Pätkönlammen Natura- ja luonnonsuojelualue (valtakunnallinen lintuvesisuojeluohjelman mukainen kohde) sijaitsee noin 230 metrin etäisyydellä uuden eläinsuojan itäpuolella.
Uudet rakennettavat eläinsuojat sijoittuvat maatilan talouskeskuksen yhteyteen ja vanha eläinsuoja jää edelleen käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto päättää myöntää lupaehtojen mukaisesti rakennusluvan lypsykarjapihatolle, pöytäkirjan liitteenä.

Rakennustarkastaja oikeutetaan päättämään hankkeeseen liittyvistä muutoksista ja muutospiirustuksista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
________