Rakennuslupajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen järjestäytyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
________