Rakennuslupajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

KNGDno-2019-692

Valmistelija

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Kuokkanen, rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Rakennuslupajaosto merkitsee tietoonsa seuraavat rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.9. - 11.11.2019:

rakennus- ja toimenpidelupapäätökset, työnjohtajapäätökset ja ilmoitukset ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
________