Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Kuvaus

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Sitoutuminen Hansel Oy:n Teleoperaattoripalvelut 2020–2024 puitesopimukseen, 30.10.2019
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 28 Täyttölupa / määräaikainen luokanopettaja / opetustoimi, alakoulut, 17.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 16.10.-30.10.2019 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)