Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Sopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

KNGDno-2015-213

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Laki ja asetus työllistymistä edistämistä monialaisesta yhteispalvelut /TYP) on tullut voimaan 1.1.2015. Säädösmuutoksilla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun verkostoon 1.1.2016 alkaen. Monialaisen  yhteispalvelun järjestämisen lähtökohtana on TE-toimiston toiminta-alue. Vaikka TYP-toiminta on lakisääteistä, niin TYP-verkoston muodostaminen ja TYP-toiminta perustuu kuntien, kelan ja TE-toimiston väliseen sopimukseen.

Sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä
sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja. Kyseessä on yhteistoimintamalli, jonka tarkoituksena on alentaa mm. rakenteellista työttömyyttä.

Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.