Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kunnanvaltuuston 28.10.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano

KNGDno-2019-131

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.10.2019 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 Pöytäkirjan tarkastus
§ 37 Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019
§ 38 Maakuntavaltuuston toimikausi
§ 39 Veroprosentit vuodelle 2020
§ 40 Kouluverkkoselvitys
§ 41 Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2019 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)