Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 21.01.2020
§ 4 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 21.01.2020
§ 5 xxxxxxxxxx vaade kokemuslisän maksamisesta takautuvasti, 23.01.2020

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Päihdetyöryhmien koulutusohjelma 2020-2021, 29.01.2020
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Delegointipäätös: teknisten palveluiden esimiestehtävät, 28.01.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintopäällikön ja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 16.1. - 29.1.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)