Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Peruspalvelujen valtionosuuspäätös 2020

KNGDno-2020-11

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriön päätöksen VN/14481/2019 perusteella Kangasniemen kunnan vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuus on 16 080 444 euroa. Kuntaliitto lähettää kunnille vuosittain ennakolliset valtionosuuslaskelmat ja päivittää niitä tarvittaessa. Päivityksessä 14.10.2019 on huomioitu sairastavuuskerroin, jonka myötä Kangasniemen kunnan peruspalvelujen valtionosuus väheni 348 511 euroa.

Sairastavuuskerroin jakautuu osatekijöihin (terveydenhuolto, vanhustenhuolto, sosiaalihuolto). Nämä puolestaan jakautuvat laissa säädettyihin kustannustekijöihin, joita ovat 12 yleistä kansansairautta ja yli 55 vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset. Lain mukaan (laki peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 7§ 2 mom) sekä osatekijöiden että kustannustekijöiden painot päivitetään 5 vuoden välein..

Kangasniemen kunta pyytää Valtiovarainministeriöltä selvitystä ja laskelmaa sairastavuuskertoimen vaikutuksesta peruspalvelujen valtionosuuden vähentymiseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunnanhallitus kirjaa tietoonsa saaduksi peruspalvelujen valtionosuuspäätöksen ja hyväksyy sen ja eikä tee oikaisuvaatimusta. Lisäksi Kangasniemen kunnanhallitus pyytää Valtiovarainministeriöltä selvitystä ja laskelmaa niistä tekijöistä ja euromääristä, joista kunnan sairastavuuskerroin muodostuu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtionvarainministeriö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)