Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kangasniemen kunnan edustaja Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen hallituksessa 2020-2021

KNGDno-2016-51

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 20.2.2020 klo 16:00 musiikkiopistolla, Maaherrankatu 10, 2 krs, huone 216. Esillä sääntömääräiset asiat.

Kannattajayhdistyksen hallituksen/musiikkiopiston johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 20.2.2020. Kuntia pyydetään tekemään ehdotus kannattajayhdistyksen vuosikokoukselle yhteisön edustajista ja henkilökohtaisista varaedustajista hallitukseen toimikaudeksi 2020-2021.

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin päätä, valitaan varinaisista jäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi kunkin toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä.

Kangasniemen kunnan edustajana toimikaudella 2018-2019 toimi sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus tekee ehdotuksen kannattajayhdistyksen vuosikokoukselle Kangasniemen kunnan edustajasta ja varaedustajasta hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2021.

Päätös

Kangasniemen kunnanhallitus esittää kannattajayhdistyksen vuosikokoukselle Kangasniemen kunnan edustajasta hallitukseen alakoulujen rehtori Mikko Nisliniä ja varaedustajasta kunnanjohtaja Risto Nylund toimikaudelle 2020 - 2021.

Tiedoksi

Mikkelin Musiikkiopiston kannattajayhdistys ry, valitut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)