Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

elinkeinoasiamies
Yleispäätös:
§ 62 Koulutustuki 2019/Tmi HierojAnna, 22.11.2019

hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 29 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxxxxxxxxxx 21.11.2019

talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 15 Kuntatodistusten hyväksyminen/Kuntarahoitus Oy, 14.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 14.11.-27.11.2019 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)