Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

KNGDno-2019-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan liitteenä investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 päivämäärällä 13.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Jouko Romo poistui klo 16.18.

_______

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus kuulee teknisen johtajan esittelyn teknisen lautakunnan investointisuunnitelmasta talousarviovuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021-2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 -​ 2022 ja esittää sen osana talousarviokirjaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin liitteeseen tehdyin muutoksin.

Tiedoksi

talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)