Kunnanhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 02.12.2019. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 02.12.2019. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana torstaina 05.12.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Mika Laitinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Kuusjärvi ja Mika Laitinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)