Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

elinkeinoasiamies
Hankintapäätös:
§ 3 Kangasniemen Matkailulehti 2020/Painatus, 10.10.2019
Yleispäätös:
§ 43 Koulutustuki 2019/HJL-Metsätiimi ky, 15.10.2019
§ 44 Koulutustuki 2019/Rotomon Oy, 15.10.2019

hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 26 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 08.10.2019
§ 27 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 08.10.2019

talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 12 KUNTATODISTUSTEN HYVÄKSYMINEN, 04.10.2019
§ 13 KUNTATODISTUSTEN HYVÄKSYMINEN, 14.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 3.10.-15.10.2019 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)