Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Edustajien nimeäminen Essoten jäsenkuntien kuntakokoukseen 31.10.2019

KNGDno-2019-737

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.10.2019 kutsua koolle jäsenkuntien kuntakokouksen, jonka aiheita ovat ainakin: 

  • talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022 sekä kuntayhtymän strategia (aineisto lähetetään kuntiin lausuntopyynnön mukana)
  • Mielen ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma/rakentaminen (lausuntopyyntö käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 17.10.2019, jonka jälkeen aineisto lähetetään kuntiin)
  • kuntayhtymän ja jäsenkuntien linjaukset sote- ja maakuntayhteistyössä etenemiseksi (ai-neisto talousarviossa 2020)
  • arvio kuntayhtymän palveluverkosta (aineisto lähetetty kuntajohtajille).


Kuntakokous on torstaina 31.10.2019 klo 14.00-17.00 Mikkelin keskussairaalan auditoriossa. Jäsenkunnat voivat lähettää kuntakokoukseen viisi osallistujaa/jäsenkunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajat 31.10.2019 kuntakokoukseen.

Päätös

Kangasniemen kunnan edustajiksi Essoten jäsenkuntien kuntakokoukseen 31.10.2019 valittiin seuraavat henkilöt:

Kunnanjohtaja Risto Nylund, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Väisänen, kunnanhallituksen jäsenet Rauni Pietarinen ja Mika Laitinen.

Tiedoksi

valitut edustajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)